Ang tawag sa anniversary ng palaging nag-iinisan ay

Annoyversary.

No comments

Powered by Blogger.