Aanhin pa ang damo...

...kung kumakain ka naman ng kabayo.
(Contributed by AC)

Bon Chon Jovi

...ang tawag sa manok na rockstar.
"Oooh ooooh, chicken on a prayer!"