Kung ang maliit na kutsara ay kutsarita, ang tawag sa maliit na tinidor ay

Tiny-dor.

No comments

Powered by Blogger.