Itapon ang unang tabo pag malamig ang tubig pampaligo sa umaga.

Kung malamig pa rin, itapon ang tubig ng timba sa sarili at sabayan ng kumukulong tubig sa sa kabila.

Pag mali ang naging prediction mo,

itama ang sabihin at tawagin siyang postdiction.