Isa lang ang pepperoni

na magkakasya sa isang 1 inch sized pizza. 
(Baka masmalaki pa nga yung pepperoni).