Igalang ang katabi

.. kaya sa sinehen, takpan ng panyo ang bibig pagkinagat ang chicharon.

Mga matalinhagang salita, ipalaganap.

...bochichang chi chiri kong tong nang butsekik

ek-ek-ek (ek-ek-ek)

May liwanag sa hinaharap

... lalo na pag sinilawan ka ng flashlight ng usher sa sinehan.