Wala kang ikakalamang

kung masmarami ng isang pirasong sago ang halo-halo mo.

Kung ang apelyido mo ay "Silog"

...wag na wag nyo ipanagalan mga anak nyo na Tap, Long, Cheek, Ispam, Hat, Fork, Tox, at Bangs.