Masmadali manuntok ng tao...

kapag may suot siyang glow in the dark na salonpas.
(at alam mo kung saan siya tatamaan pa)

I have a pen. I have a Sarah.

I have a pen. I have a Sarah.
Uh!  Sarah pen.
I have a pen. I have a Sarah.
Uh! Sarah pen.
Sarah pen. Sarah pen.
Uh!
Pen pen de Sarah pen.

Ang tawag sa pekeng xioami phone

ay xiomai

Ang hot off the market na pekeng xiaomi naman ay xiomai with chili sauce.