Nasa isang masikip na lugar ka...

... kapag pinagpapawisan ka at sa sobrang sikip, wala kang magawa kundi panoorin siyang tumulo sa mukha mo.