Wag Ipangalan sa Mga Anak Nyo:

  • Last Name: Cruz; First Name: Beeto 
  • Last Name: Derya ; First Name: Karin
  • Last Name: Miltogo ; First Name: Bento (kapatid ni Valyo)
  • Last Name: Lele ; First Name: Yoko
  • Last Name: Guwan ; First Name: Dino

Hindi lahat ng marunong gumiling...

...ay marunong magluto ng giniling.

Ang kaaway ay parang fishball.

Masarap iluto sa kumukulong mantika, tuhugin ng stick, lagyan ng tamis-anghang, punitin gamit ngipin, nguyain ng pira-piraso at lunukin ng walang kalaban-laban.

Ang buhay ay parang bola...

... nasisipa at pinagpapasahan, pero ikaw ang star dahil tinitingnan ng lahat.

Kung ang 3-in-1 ay, instant coffee, cream & sugar,

...siguro ang 4-in-1 ay may kasamang hot water, at 5-in-1 ay may kasamang iinom na nung kape.

Di mo alam san galing ang basa...

kapag pinagpapawisan ka habang naliligo tapos bigla kang bumahing.

May tatlong klaseng tao sa mundo...

...ang nanggogoyo, ginogoyo, at ang nagsusulat tungkol sa mga goyo.