[Dilang Pinilipit]

Pumuna ang paminta sa imprenta para magpintura ng peluka.

Ang taong nagigipit

sa dalawang dambuhalang katabi, magdasal na lang na di maipit.

Ang gagong asenso,

may sariling domain na blog ! www.gagongkasabihan.com
(Akalain mong magkakadomain ang gago.)