Tanging Larawan Mo

11:31 PM
  Tanging larawan mo Ang aking pag-ibig na kasama mo Gabay ko muna ng bata pa Ang inalay ko na gumamela Ang sabi niya'y maaaring may pro...
Powered by Blogger.