Boy Gago Comics

Ipinakikilala ang Mascot ng Gagong Kasabihan: Boy Gago
(Click comics to enlarge)

Ang taong adik sa texting,

...masmahalaga pa ang 100 free text in a day, keysa bigyan mo siya ng hamburger.