Kung ang triathalon ay tatlong marathon,

ang apat ay apathalon.

No comments

Powered by Blogger.