Kung ang triathalon ay tatlong marathon,

ang apat ay apathalon.

No comments:

Post a Comment