Kung tingin mo minamalas ka sa pagsakay ng jeep na nagpagas, nahuli ng pulis at nasiraan,

isipin mong mas maswerte ka pa rin keysa sa driver.

No comments:

Post a Comment