Ang paninirang puri

dapat magmaselang bahaghari.

No comments:

Post a Comment