Ang paninirang puri

dapat magmaselang bahaghari.

No comments

Powered by Blogger.