Bon Chon Jovi

...ang tawag sa manok na rockstar.
"Oooh ooooh, chicken on a prayer!"

No comments:

Post a Comment