Ang tawag sa kuryente na hindi sayo ay...

Meralmo.
(kasi hindi Meralco)

No comments:

Post a Comment