Ang tawag sa kuryente na hindi sayo ay...

Meralmo.
(kasi hindi Meralco)

No comments

Powered by Blogger.