Kung ang asong kalye ay askal at pusang kalye ay pusakal,

Ang bakang kalye at "bakal."

No comments

Powered by Blogger.