Ang taong mahilig kumain ng kanin...

...ay kaninbal.

No comments

Powered by Blogger.