Ang tawag sa magkaparehong comedian na kumakanta pero magkalayo ang lahi at kutis

... ay Jack Black at Blakdyak
.

No comments:

Post a Comment