Uniqlo ang tawag sa...

Lolo mong may kakaibang katangian.

No comments:

Post a Comment