Uniqlo ang tawag sa...

Lolo mong may kakaibang katangian.

No comments

Powered by Blogger.