Ang mabagal na suso

...ay masmabilis sa matulin na bato.

No comments:

Post a Comment