Ang mabagal na suso

...ay masmabilis sa matulin na bato.

No comments

Powered by Blogger.