Ang dessert na nakakatakot

ay halo-haloween.

No comments

Powered by Blogger.