Ang tawag sa mga kaaway mo na ka-friendster

ay Frienemies.

No comments:

Post a Comment