Ang tawag sa mga kaaway mo na ka-friendster

ay Frienemies.

No comments

Powered by Blogger.