Kung ang tawag sa bangus na walang tinik ay Boneless Bangus,

Ang tawag sa bangus na walang buto ay Spineless Bangus.

No comments:

Post a Comment