Ang taong nagpapaulit ng pagsabi ng "I love you"

ay dahil gustong kiligin, o sadyang bingi.

1 comment:

Powered by Blogger.