Ang mga buwan ni Justin Bieber

ay Justinuary at Nobieber.

No comments

Powered by Blogger.