Pag kayang tumakbo ang kaliwang paa mo habang naglalakad ang kanan,

Ikaw na!
(ang abnormal)

No comments:

Post a Comment