Ang tawag sa pangcompute ng mga hinahalungkat

ay kalkalator.

No comments

Powered by Blogger.