Kung ang kumakain lang ng vegetables ay vegetarian,

ang kumakain lang ng saging ay sagitarian.

No comments

Powered by Blogger.