Ang tawag sa oras para kumain ng siomai ay...

"It's SIOtime !!!"

No comments:

Post a Comment