Ang tsismis,

ay pinagsama lang Cheez Whiz at Swiss Miss.

No comments

Powered by Blogger.