Ang tsismis,

ay pinagsama lang Cheez Whiz at Swiss Miss.

No comments:

Post a Comment