Libre lang mag "like"

pero "mahal" ang mag love.

No comments

Powered by Blogger.