Libre lang mag "like"

pero "mahal" ang mag love.

No comments:

Post a Comment