Ang tawag sa lugar na pwedeng mainternet ang mga langaw

...ay WiFly zone.

No comments

Powered by Blogger.