Ang tawag sa lugar na pwedeng mainternet ang mga langaw

...ay WiFly zone.

No comments:

Post a Comment