Ang tawag sa bobong nakatunganga

...ay tanganga.

No comments:

Post a Comment