Ang tawag sa paniki na inihaw...

... ay Batbeque.
(Ihaw na!)

No comments:

Post a Comment