Ang araw na ito...

ay araw namin.  Maligayang Araw ng Mga Gago!
(April Fools Day kung di mo nagets)

No comments:

Post a Comment