Ang selfie ng dalawang tao na magkalayo...

ay farthie.

No comments

Powered by Blogger.