Ang tawag sa saya pag naka book ng Uber ay

..."It's a mirUBERcle!"

No comments:

Post a Comment