Ang sinampalukang manok...

 ay sinampal na luka-lukang manok.

No comments:

Post a Comment