Hindi lahat ng BigMac...

ay pwede lagyan ng ketchup.

No comments:

Post a Comment