Hindi lahat ng BigMac...

ay pwede lagyan ng ketchup.

No comments

Powered by Blogger.