Ang tinola na sahog ay tuna imbes na manok

ay tunala.

No comments:

Post a Comment