Ang naglalakad ng matulin...

tinatamad lang tumakbo.

No comments:

Post a Comment