Pag gusto mo tumahimik ang maraming tao

Sumigaw ng "Picture!" , itutok ang celphone sa kanila, at magbilang ng 1...2...3... kahit hindi ka kumukuha ng picture.

No comments

Powered by Blogger.