Ang tawag sa malaking saging

ay lakitan.

No comments

Powered by Blogger.