Ang tawag sa malaking saging

ay lakitan.

No comments:

Post a Comment