Ang tawag sa lalaking unggoy...

ay mankey.

No comments

Powered by Blogger.