Ang tawag sa lalaking unggoy...

ay mankey.

No comments:

Post a Comment