Para maiba ang pamimigay ng chocolates and flowers sa Valentine's Day,

magregalo ng chocolate-coated chicharon bulaklak. (Samahan ng suka para 3 in 1).

No comments:

Post a Comment