Ang tawag sa pekeng xioami phone

ay xiomai

Ang hot off the market na pekeng xiaomi naman ay xiomai with chili sauce.

No comments

Powered by Blogger.