Ang tawag sa maikling longanisa

ay shortanisa.

No comments:

Post a Comment